Cimbálová muzika Maková

 

Cimbálová muzika pracuje pod vedením paní učitelky a cimbalistky Gabriely Krchňáčkové.

Prezentace na akcích školy:  

 

  • 7. 12. 2016 Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Pod Kalvárií