Plán akcí pro školní rok 2017/2018

Během školního roku 2017/2018 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

4.- 5. Domluva rozvrhu 

6. Zahájení individuální výuky

7. Informativní schůzka pro rodiče PHV 

11. Zahájení kolektivní výuky 

15. - 17. Mezinárodní akordeonová soutěž, Castelfidardo (Itálie)

21. Zájezd na koncert Beethovenova mše 

23. Vystoupení na Slavnostech k výročí založení obce Oldřichovice  

Říjen

 25. Pěvecké vystoupení na Pokládání věnců 

 26. Souznění - hudba jako inspirace výtvarné tvorby 

 31.  Zájezd VO do Šternberku na celostatní výstavu prací žáků "Oči dokořán" 

Listopad

  Ukázky hudebních nástrojů v hodinách PHV

2. - 5. Mezinárodní akordeonové dny 

14.           Výstava prací žáků VO na téma "Hudba" - Café Klášter

14. Předehrávka R. Kaňovské, posluchačky Konzervatoře P. J. Vejvanovského, pro žáky HN

16. Koncert táborového orchestru na Festivalu vážné hudby Pocta R. Firkušnému 

22. Besídka v Domově pro seniory Napajedla - Husova 

22. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Kalvárie 

27. Třídní koncert Dáši Kaňovské 

29. Besídka violoncellové třídy ,,VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE"  

29. Premiéra filmu MALÍ VELCÍ FILHARMONICI  

30. Rozsvěcování vánočního stromu - Napajedla

Prosinec

1.-31. Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích

 2. Rozsvěcování vánočního stromu - Halenkovice

 4. Třídní koncert žáků p. uč. Lenky Kuběnové

 7. Třídní koncert žáků p. uč. Jana Prokopa

 9. Houslová sobota 

 12. Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Sadová 

 18. Vánoční koncert, Klášterní kaple

 19. Vánoční koncert v Babicích 

 20. Vánoční koncert v Halenkovicích 

Leden

 15.  Třídní koncert žáků p. uč. Kosové

 18. Vystoupení žáků p. uč. Míčové a Divokého 

 22. Zpěváček a jeho hosté

 25. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ - zpěv

 31. Setkání s hudbou, Pocta Mistru R. Firkušnému - XVIII. ročník

Únor

 1. Školní kolo soutěže žáků ZUŠ - dechy a bicí

 5. Třídní besídka žáků p. uč. Tomšů

 6. Zájezd na koncert Karla Košárka

15. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ - zpěv (ZUŠ Napajedla)

24. Soustředění Společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ 

Březen 

Ukázkové hodiny keramiky a hudebních nástrojů v MŠ 

  2. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ - dechové dřevěné nástroje (ZUŠ Slavičín)

  6. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ - zobcové flétny (ZUŠ Harmonie)

  8. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ - dechové žesťové nástroje (ZUŠ Val. Klobouky) 

  8. Zájezd na koncert Hudební příběhy 

 14. Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ  - bicí nástroje (ZUŠ Malenovice)

 22. Pražské hudební večery - Martin Kot hostem Lubomíra Brabce, klášter Emauzy  

 23. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ - zpěv (ZUŠ Karolinka)

 26. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ - zobcové flétny (ZUŠ Kroměříž)

 27. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ - dechové dřevěné nástroje (ZUŠ Kroměříž) 

 26. Koncert žáků ze třídy p. uč. Krchňáčkové 

 28. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ - dechové žesťové nástroje (ZUŠ Malenovice) 

 28. Den učitelů 

Absolventské předehrávky

  Duben

 4. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ - smyčcové soubory a orchestry (ZUŠ Napajedla)

 4. Veřejná generálka pořadu Hudební pohádky

 4. Akordeonová soutěž Trossingen 

 5. Hudební pohádky - pořad pro MŠ 

10. Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ - bicí nástroje (ZUŠ Zlín) 

12. - 14. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2018

14. - 15. Soustředění Společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ  

19. Třídní koncert žáků ze třídy p. uč. Kunerta a Čtvrtlíka 

23. - 27. Zápis 

24. Třídní besídka žáků ze třídy p. uč. Verbíka 

30.  1. Absolventský koncert

Květen

 2. Pietní akt 

 7. 2. absolventský koncert, Klášterní Kaple  

 8. Akordeonová přehlídka  ZUŠ Zlínského kraje, Klášterní kaple

 10. Pocta Milanu Bláhovi, Praha - Martin Kot  

 15. Přehrávka studentky Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž R. Kaňovské

 16. Třídní koncert žáků p. uč. Míčové a Divokého 

 17. Zájezd na TALENTINUM 2018

 18. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí mástroje

 19. Soustředění Společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ  

 21. Třídní koncert žáků p. uč. Kuběnové

22. Vystoupení pro maminky - Babice

 23. Paměť národa, Zlín 

 24. Promenádní koncert  - akce v rámci projektu ZUŠ Open

 24. ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR - Martin Kot 

 28. ,,Keramická popelnice" - předávání ocenění, zámek Napajedla 

 29. Přehrávka studentky Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž R. Bernatíkové

 31. Třídní koncert žáků p. uč. Petry Hanáčkové a Petry Strašákové 

 31. Vernisáž absolventské výstavy, muzeum Napajedla 

Červen

 1. Výtvarné dílny v parku Komenského Zlín - Divadelní zóna při MFF 

 1. ,,Knížka pro prvňáčka" - vystoupení v Knihovně B. Benešové

 1. ZÁPIS do přípravného studia hudebního oboru 

 1. - 2. Festival ZUŠKA?ZUŠKA! - Divadelní zóna Zlín 

 4. - 8. Postupové zkoušky 

 7. Zájezd na TALENTINUM 2018  

 8. ZÁPIS do přípravného studia hudebního oboru  

 13. Třídní koncert žáků p. uč. Kosové 

 18. Houslový koncert p. uč. Dáši a Radky Kaňovské 

 19. Závěrečná besídka p. uč. Lenky Hanáčkové  

 21. Třídní koncert žáků p. uč. Míčové a Divokého  

 21. - 26. Závěrečné soustředění Společného orchestru hráčů ČF a žáků ZUŠ

 24.    Veřejná generálka, večerní koncert v Rudolfinu - Společný koncert ČF a ZUŠ 

 25. Vyřazení absolventů, Klášterní Kaple

 26. Open Air koncert České filharmonie a žáků ZUŠ - Hradčanské náměstí

( přímý přenos České televize )    

Červenec

 8.- 15. Hudební tábor

Srpen