Děti do koncertních sálů a výstavních síní

Projekt ,,Děti do koncertních sálů a výstavních síní‘‘ zajišťuje žákům naší školy kontakt s přímým uměním prostřednictvím návštěv koncertů, výstav nebo divadelních představení.

Kulturní akce pro děti vybírají vyučující s ohledem na jejich věk, potřeby a v souladu s děním v kultuře nebo aktuálním výročím v uměleckém světě.

Cílem projektu je výchova kultivovaných a kulturních jedinců s celoživotním zájmem o umění.

Finanční podporu projektu zajišťuje Společnost přátel.

V letošním šk. roce opět vyhlašujeme soutěž o cenu ředitelky školy:

Za každou návštěvu kulturní akce (výstavy, koncertu, divadla...), nahlášenou vašemu třídnímu učiteli, získáte do ŽK jedničku. Na konci roku budou vyhlášeni a odměněni žáci/žákyně s nejvyšším počtem získaných jedniček.  

Akce - zájezdy ve školním roce 2017/ 2018:

21. 9. Beethovenova mše, Filharmonie B. Martinů Zlín

návštěva výstav ( muzeum Napajedla )

31. 10. Zájezd na výstavu nejlepších oceněných výtvarných prací v Soutěži žáků ZUŠ České republiky, Augustiniánský klášter ve Šternberku

  6. 2. Koncert Karla Košárka, Filharmonie B. Martinů Zlín

  8. 3. Hudební příběhy, Filharmonie B. Martinů Zlín

17. 5. Talentinum 2018, Filharmonie B. Martinů Zlín

  7. 6. Talentinum 2018, Filharmonie B. Martinů Zlín

****************************

Navštívené akce ve školním roce 2016/ 2017